Hướng dẫn chi tiết cài đặt giả lập Ps2 (Playstation 2) bằng PCSX2 để chơi 4k mượt God of War, Dragonball Z Budokai Tenkaichi 3, Mortal Kombat, PES… Khắc phục lỗi sọc hình, lỗi bóng mờ… ———- PCSX2 – PS2 Emulator: PS2 Bios: Roms: God Of War Việt Hóa: ——-Continue Reading